Taryba

Taryba:

Marijus Aleksiejūnas – pirmininkas

Gediminas Skirbutis

Jonas Masilionis

Žydrė Kaduševičienė

Virgilijus Kairys

Aidas Baškys

Žana Sakalauskienė

Kastytis Antanas Bušauskas

Povilas Kalesinskas – pirmininko pavaduotojas

Jūratė Brusokienė

Irma Rubikienė

Revizija:

Dainius Razukevičius

Giedrius Raščius

Giedrutis Vizgaitis