Taryba

Taryba:

Marijus Aleksiejūnas – pirmininkas

Gediminas Skirbutis

Jonas Masilionis

Žydrė Kaduševičienė

Virgilijus Kairys

Aidas Baškys

Žana Sakalauskienė – vicepirmininkė

Povilas Kalesinskas – vicepirmininkas

Augustė Pagareckaitė

Irma Rubikienė

Dainius Razukevičius

Revizija:

Vladimiras Bojarčiukas

Giedrutis Vizgaitis

Kastytis Antanas Bušauskas