Apie draugiją

Gydytojų odontologų draugija (GOD), buvusi Lietuvos privačių gydytojų stomatologų bendrija, įkurta 1994m. sausio 8d. privačių gydytojų stomatologų pastangomis. Tuo laikotarpiu Lietuvoje steigėsi privatūs odontologijos kabinetai, tad gydytojams atsirado poreikis vienytis ir jungtis. Lietuva tais pačiais metais gavo Pasaulinio Banko kreditą, kuris galėjo būti skirtas ir gydytojams. Taigi Bendrija savo veiklą pradėjo teikdama pagalbą pasinaudoti Pasaulio Banko kreditu perkant stomatologinę įrangą. 1994m. sausio 15d. Lietuvos privačių gydytojų stomatologų konferencijoje buvo priimti bendrijos įstatai. Bendrijai 1994-1996m. vadovavo gyd. Gediminas Šlepikas.

1996 m. gegužės mėn. 8d. Druskininkuose įvyko II-asis bendrijos suvažiavimas. Bendrijos pirmininke išrinkta doc. Anastazija Tutkuvienė, o vicepirmininkais išrinkti: gyd. Bronislavas Janickas ir gyd. Gediminas Šlepikas. Tarybos nariais išrinkti gydytojai: Džiuljeta Andriulaitienė, Ramyras Gaižiūnas, Leonas Juodvalkis, Virgilijus Kairys, Rasa Matiukienė, Violeta Norkūnaitė, Alvydas Šeikus, Juozas Žilinskas. Bendrijos revizoriais išrinkti gydytojai Vitas Krukonis ir Kęstutis Matažinskas. 1996m. Bendrijos iniciatyva pradėtas leisti žurnalas “Stomatologijos praktika”. Pirmuosius du žurnalo numerius redagavo Vytautas Norvilas. Nuo 1997 iki 1998 m. žurnalą redagavo gyd. Bronislavas Janickas, o nuo 1998 “Stomatologijos praktiką“ redaguoja gyd. Juozas Žilinskas. 1999m. pakeičiamas žurnalo pavadinimas, taigi dabartinis pavadinimas yra „Stomatologija – Baltic Dental and Maxillofacial Journal“ ir yra įtrauktas net į Medline duomenų bazę. Nuo 1999m. Nr.3 žurnalas ”Stomatologija” įvertintas LMA Mokslo tarybos, kaip atitinkantis mokslo recenzuojamų leidinių sąrašo reikalavimus ir įtrauktas į šį sąrašą. Nuo 2002m. žurnalą leidžia VšĮ “Odontologijos studija”.

1998 m. gegužės 14d. įvykusiame III-ajame Lietuvos privačių gydytojų stomatologų bendrijos suvažiavime Duskininkuose Tarybos pirminiku išrinktas gyd. Bronislavas Janickas, vicepirminkais – doc. Anastazija Tutkuvienė, gyd. Edmundas Ratkus. Tarybos nariais išrinkti gydytojai: med. dr. Antanas Černikis, Virgilijus Kairys, Nijolė Krukonienė, Juozas Žilinskas, Ramyras Gaižiūnas. Revizoriais išrinkti gydytojai: Aleksandras Opanas, Leonas Juodvalkis, Gražina Vitulskienė.

1998 m. lapkričio 28d. gyd. Bronislavas Janickas atsistatydino iš bendrijos pirmininko pareigų. Bendrijos Taryba pavedė pirmininko pareigas eiti bendrijos vicepirmininkui gyd. Edmundui Ratkui.

1999 m. balandžio 24d. Vilniuje įvyko IV–asis Lietuvos privačių gydytojų stomatologų bendrijos suvažiavimas. Nuo 1999 metų Lietuvoje pradėjo keistis įstatymai, atsirado tokia sąvoka, kaip bendros praktikos gydytojas stomatologas. Tuomet suvažiavime pakeistas bendrijos pavadinimas – Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija. Tarybos pirmininku išrinktas gyd. Edmundas Ratkus. Vicepirmininkais išrinkti: doc. Anastazija Tutkuvienė ir med. dr. Antanas Černikis. Tarybos nariais išrinkti gydytojai: med. dr. Juozas Jonaitis, Nijolė Krukonienė, Violeta Raslanienė, Jonas Ravickas, Gediminas Šlepikas, Virgilijus Kairys, Ričardas Gružas, Aurelija Cvetkovienė, Rasa Matiukienė, Juozas Žilinskas. Revizijos komisija: gyd. Irena Žičkienė, gyd. Aleksandras Opanas, gyd.Gražina Vitulskienė.

2001 m. Nidoje įvyko V-asis Draugijos suvažiavimas ir Pavasario konferencija. Suvažiavime į Draugijos tarybą išrinkti gydytojai: Roma Balniuvienė, Aurelija Cvetkovienė, med. dr. Antanas Černikis, med. dr. Juozas Jonaitis, Virgilijus Kairys, Rita Klimaitienė, Ričardas Gružas, Simonas Grybauskas, Giedrius Raščius, Irma Rubikienė, Alfonsas Vadopolas, Juozas Žilinskas. Revizijos komisija: gyd. Marijus Strazdas, gyd. Kęstutis Matažinskas, gyd. Jūratė Brusokienė.

2003 m. gruodžio 14d. Kaune įvyko VI–asis Draugijos suvažiavimas. Pirmininku išrinktas gyd. Edmondas Ratkus. Vicepirmininkais išrinkti: gyd. Juozas Žilinskas ir gyd. Marijus Aleksiejūnas. Sekretore – gyd. Jūratė Brusokienė. Tarybos nariais išrinkti gydytojai: Džiuljeta Andriulaitienė, Marijus Aleksiejūnas, Jūratė Brusokienė, Justinas Birgeris, Ričardas Gružas, Virgilijus Kairys, Rita Klimaitienė, Saulius Matelionis, Kęstutis Matažinskas, Giedrius Raščius, Irma Rubikienė, Žana Sakalauskienė, Juozas Žilinskas. Etikos komisija: gyd. Aurelija Cvetkovienė, gyd. Nijolė Krukonienė, gyd. A. Vadopolas. Revizijos komisija: gyd. Žydrė Kaduševičienė, gyd. Giedrius Vizgaitis, gyd. Jonas Masilionis.

2005 m. balandžio 24d. Kaune įvyko VII–asis Draugijos suvažiavimas ir Pavasario Konferencija. Dar kartą keitėsi draugijos pavadinimas, kuris išliko iki šiol – Gydytojų odontologų draugija. Tarybos nariais išrinkti gydytojai: Marijus Aleksiejūnas, Jūratė Brusokienė, Kastytis Bušauskas, Virgilijus Kairys, Kęstutis Matažinskas, Edmondas Ratkus, Irma Rubikienė, Giedrius Raščius, Žana Sakalauskienė, Juozas Žilinskas. Taryba pirmininku išrinko gyd. Edmondą Ratkų, vicepirmininkais išrinkti gydytojai Marijus Aleksiejūnas ir Juozas Žilinskas. Sekretorė gyd. Jūratė Brusokienė. Revizijos komisija: gyd. Žydrė Kaduševičienė, gyd. Giedrutis Vizgaitis, gyd. Jonas Masilionis.

2008 m. balandžio 14d. Palangoje įvyko VIII–asis Draugijos suvažiavimas ir II-oji Vakarų Lietuvos konferencija. Suvažiavime pirmininku išrinktas gyd. Marijus Aleksiejūnas, o vicepirmininkais išrinkti: gyd. Edmondas Ratkus ir gyd. Povilas Kalesinskas. Sekretore – gyd. Jūratė Brusokienė. Į Draugijos Tarybą išrinkti gydytojai: Saulius Matelionis, Žana Sakalauskienė, Kastytis Bušauskas, Virgilijus Kairys, Jonas Masilionis, Kęstutis Matažinskas, Giedrius Raščius ir Juozas Žilinskas. Revizijos komisija: gyd. Žydrė Kaduševičienė, gyd. Irma Rubikienė ir gyd. Giedrutis Vizgaitis. Patvirtinti atnaujinti Gydytojų odontologų draugijos įstatai.

Gydytojų Odontologų Draugija apjungia žmones, kuriuos vienija bendri siekiai ir interesai. Reikia pripažinti, kad Gydytojų odontologų draugija dirbo labai aktyviai sprendžiant profesines problemas, įnešė išties didelį indėlį į gydytojų odontologų profesinį švietimą. Reikia manyti, kad ateityje ši organizacija tik stiprės. Malonu, kad mūsų organizuojami renginiai išties paklausūs. Esame dėkingi nariams už jų reiklumą ir patarimus. Norėtųsi, kad gydytojų odontologų visuomenė būtų kuo glaudesnė ir vieningesnė, drąsiau įsijungtų energinga jaunesnioji karta. Savaime suprantama, kad sėkmingai veiklai yra būtinas tęstinumas. Juk visi turime gerų idėjų!